رویداد تخصصی جامعه توسعه‌دهندگان ایران

THURSDAY, SEPTEMBER 1,2022 | 15:30 - 20:30

پیگیری ثبت نام در رویداد:

نامانتخاب بلیتوضعیت پرداختشناسه تراکنشبلیت
Nima Jafariویدیو رویداد 120هزار تومان (120,000)پرداخت شده37603607901 مشاهده
سامر والی نژادویدیو رویداد 120هزار تومان (120,000)پرداخت شده37583870001 مشاهده
نامانتخاب بلیتوضعیت پرداختشناسه تراکنشبلیت